ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΣΠΑΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

You are here Home  > ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  > ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ >  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΣΠΑΤΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Item image

Αγγελία: Απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά του δημοτικού στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Μελέτη περιβάλλοντος. Διαθέτει την ανάλογη εμπειρία καθώς διδάσκει αρκετά χρόνια σε σχολείο.

Όνομα Εκπαιδευτικού: ΠΩΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6955460233

Μαθήματα που διδάσκει: Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Μελέτη περιβάλλοντος

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει: Ιδιαίτερα Δημοτικού

Χώρα, Νομός & Περιοχή: Ελλάδα, Σπάτα Αττικής

Ηλικία: 30-45

Σπουδές: Απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Προσωπικές Σημειώσεις: Ναι

Φροντιστηριακές Σημειώσεις: Ναι

Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις: Όχι

Διδασκαλία σε γκρουπ: Όχι

Διδασκαλία μέσω διαδικτύου: Όχι

Δέχεται μαθητές σε δικό του χώρο: Όχι

Πηγαίνει στο χώρο των μαθητών: Ναι

Περιοχές που εξυπηρετεί: Ανατολική Αττική

Ενδιαφέρεται για εργασία σε φροντιστήριο: Ναι

Τιμή ανά διδακτική ώρα: 10 €


Our address

GPS:
37.96368875328558, 23.90796661376953
Telephone:
6955460233

Comments are closed.