ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

You are here Home  > ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  > ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ >  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Item image

Αγγελία: Τελειόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με πείρα, μεταδοτικότητα, προσωπικές σημειώσεις και υλικό παραδίδει φιλολογικά μαθήματα, Αρχαία (γενικής παιδείας και κατεύθυνσης), νεοελληνική γλώσσα (έκθεση) και κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Αναλαμβάνει και προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

E-mail: kkaterinaa@windowslive.com

Μαθήματα που διδάσκει: Αρχαία ελληνική γλώσσα (γενικής παιδείας και κατεύθυνσης), νεοελληνική γλώσσα/έκφραση – έκθεση και λογοτεχνία

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει: Ιδιαίτερα Γυμνασίου, Ιδιαίτερα Λυκείου,

Χώρα, Περιοχή & Νομός: Ελλάδα, Νομός Αττικής, Αγία Παρασκευή

Περιοχές που εξυπηρετεί: Αθήνα και βορειοανατολικά προάστια

Ηλικία: 25-30

Σπουδές: Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας και Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Προσωπικές Σημειώσεις: Ναι

Φροντιστηριακές Σημειώσεις: Ναι

Προετοιμασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ναι

Διδασκαλία σε γκρουπ: Ναι

Διδασκαλία μέσω διαδικτύου: Όχι

Δέχεται μαθητές σε δικό του χώρο: Ναι

Πηγαίνει στο χώρο των μαθητών: Ναι

Ενδιαφέρεται για εργασία σε φροντιστήριο: Όχι

Τιμή ανά διδακτική ώρα: 10 €


Our address

GPS:
38.009892120457, 23.82488250732422
kkaterinaa@windowslive.com

Comments are closed.